جهت تماس با مدیریت : 09128155776

مراحــــــل دریــــافت وام

services

به منظور ارتباط با کارشناسان و دریافت راهنمایی

تعیین مبلغ وام مورد نیاز از 20 میلیون تومان

تعیین نوع وام درخواستی مضاربه و یا اقساط

ارزش گذاری دارایی به منظور ضمانت توسط کارشناسان

مشخص نمودن تعداد اقساط در بازه های منعطف

عقد قرارداد با ایمن سازان سرمایه و طی کردن مراحل اداری

واریز مبلغ وام درخواستی در کمتر از 30 دقیقه

تماس تلفنی با کارشناسان مجموعه وام فردا تماس با کرشناسان از طریق واتساپ آدرس صفحه اینستاگرام مجموعه وام فردا